KOTA KINABALU: Kerajaan Negeri melalui Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am  (JPKA) memperuntukkan sebanyak RM105.11 juta termasuk sebanyak RM60 juta bagi  pemberian bantuan kebajikan kepada Orang Kelainan Upaya (OKU), warga emas dan  ibu tunggal untuk tahun 2022 di negeri ini. 

Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Noor, berkata peruntukan ini adalah  untuk memenuhi keperluan asas dan meningkatkan keselesaan hidup golongan yang  memerlukannya termasuk warga emas. 

Katanya, kerajaan akan terus meningkatkan peruntukan dalam bajet 2023 yang akan  datang, sebagai tanda keprihatinan kepada mereka yang memerlukanya khususnya  warga emas di negeri ini. 

“Sebagai Kerajaan yang prihatin dan bertanggungjawab, kita sentiasa mengambil berat  keperluan setiap lapisan rakyat terutama golongan yang memerlukan dan kurang  bernasib baik.  

“Justeru, kerajaan akan terus menambahbaik sistem penyampaian bantuan kepada  golongan sasar sama ada kepada individu mahupun keluarga yang kurang  berkemampuan atas faktor kesihatan, kecacatan dan kematian. 

“Kerajaan juga telah, sedang dan akan terus melaksanakan pelbagai agenda untuk  memastikan kesejahteraan dan kebajikan warga emas sentiasa terpelihara. Ini  termasuklah menyalurkan peruntukan kepada kementerian dan jabatan berkaitan serta  persatuan-persatuan warga emas di seluruh negeri, setiap tahun menerusi Bajet  negeri,” katanya. 

Beliau berkata demikian sempena Perayaan Warga Tua Antarabangsa dan Ulang  Tahun Ke-23 Majlis Persatuan Warga Emas Sabah atau COSCA merangkap Makan  Malam Pengumpulan Dana bagi Bangunan COSCA di sini malam tadi. 

Teks ucapan beliau disampaikan oleh Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri, Datuk  Haji Nizam bin Datuk Haji Abu Bakar Titingan.

Hajiji berkata, kerajaan negeri turut melaksanakan pelbagai perkhidmatan dan program  sejajar dengan keprihatinan terhadap kebajikan dan kesejahteraan hidup golongan  warga emas.  

“Antaranya memperkenalkan Program ‘Homeward’ bagi memastikan penyertaan  komuniti dalam penjagaan kebajikan ahli keluarga terutama golongan warga emas. 

“Penubuhan Pusat Aktiviti Warga Emas (PAWE) juga diyakini mampu meningkatkan  budaya sihat dalam kalangan warga emas di negeri ini. Kesemua usaha ini jelas  membuktikan bahawa golongan warga emas sentiasa dekat di hati Kerajaan.  

“Kita akan terus memastikan bahawa tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal  daripada menikmati pembangunan, kemakmuran dan kesejahteraan. Mereka yang  kurang bernasib baik tidak akan terpinggir atau tersisih. Sebaliknya, akan terus  mendapat pembelaan yang sewajarnya daripada Kerajaan,” katanya. 

Mengenai permohonan COSCA supaya kerajaan Sabah membantu persatuan itu untuk  mempunyai bangunan sendiri, kerajaan negeri akan mempertimbangkan perkara ini  dan akan berusaha membantu demi kepentingan warga emas di negeri ini. 

“Persatuan warga emas termasuk COSCA yang kini berusia lebih 20 tahun memainkan  peranan yang penting untuk membela dan mempertingkatkan hak-hak kepentingan  warga emas.  

“Warga emas adalah sumber yang sangat penting untuk negara, masyarakat dan  keluarga. Pengalaman, kepakaran, nasihat dan bimbingan warga emas telah banyak  membantu Kerajaan serta masyarakat dalam menjayakan agenda pembangunan  negeri,” katanya. 

Tamat